Biogramy znanych postaci Wołynia. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowuje "Wołyński Słownik Biograficzny". Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
Blog > Komentarze do wpisu
Konrad Bielski

Konrad Bielski 

 http://www.luckkg.polemb.net/index.php?document=109 

Bielski Konrad, urodził się 01.11. 1902 w Piatydniach na Wołyniu, zmarł 26.06.1970 w Lublinie, poeta, prozaik. W 1922 przybył z rodziną do Lublina, ukończył prawo. Od 1931 do wojny pracował w Krasnymstawie jako adwokat. Podczas okupacji w Kraśniku; po wyzwoleniu mieszkał w Lublinie. Należał do zespołu redakcyjnego „Kameny", był współzałożycielem lubelskich pism literackich „Lucifera" (1921-22) i „Reflektora", a także współtwórcą skupionej wokół pisma grupy literackiej. Przyjaźnił się z Józefem Czechowiczem. Jego poezja, ilościowo szczupła, powstała w kręgu twórczości futurystów, wczesnego Skamandra i Nowej Sztuki. Rozproszone wiersze zebrał w tomie Wczoraj i przed wczoraj(1967). Gawędziarskie wspomnienia o przedwojennym środowisku lubelskim przynosi Most nad czasem (1963), Spotkania z Kazimierzem (1965), Tajemnica kawiarni „ U Aktorów" (1966).

sobota, 14 lutego 2009, kovaliv

Polecane wpisy

  • Ernst ALTHAUSEN

    Ernst ALTHAUSEN ALTHAUSEN Ernst (1862-1946), niemiecki pastor ewangelicki (luterański), autor prac poświęconych Niemcom na Wołyniu, misjonarz wśród Żydów. Urod

  • Uwaga: złodzieje pomysłów

    UWAGA: ZŁODZIEJE POMYSŁÓW! Musimy napisać w pewnej przykrej dla nas sprawy. W sygnalnym numerze „Kresowego Serwisu Informacyjnego” przeczytaliśmy a

  • Marianna NIECICKA

    Marianna NIECICKA z Abramowiczów, wdowa po Wojciechu – kapitanie wojsk polskich . Urodziła się w 1782 r. Zmarła 8 września 1842 r. w Hulczy na Wołyniu, p

uahistory Vesna Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too