Biogramy znanych postaci Wołynia. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowuje "Wołyński Słownik Biograficzny". Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
Blog > Komentarze do wpisu
Tadeusz Borowski

http://www.luckkg.polemb.net/index.php?document=109 

Tadeusz Borowski

Borowski Tadeusz, urodził się 12.12.1922 w Żytomierzu, zmarł 03.07.1951 w Warszawie, polski prozaik, poeta, publicysta. Dzieciństwo przeżył na Ukrainie. Po repatriacji w 1932 rodzina osiedliła się w Warszawie. Maturę uzyskał na tajnym komplecie - w okresie okupacji. Na podziemnym Uniwersytecie Warszawskim studiował polonistykę. Działał w konspiracyjnym życiu kulturalnym lewicującej młodzieży. W 1943 aresztowany i wywieziony do Oświęcimia, następnie m.in. w obozie Dachau-Allach. W 1946 powrócił do kraju, ukończył polonistykę w Uniwersytecie Warszawskim. Członek Polskiej Partii Robotniczej. Praca w Polskim Biurze Informacji Prasowej w Berlinie. Czołowy publicysta „Nowej Kultury". Rozczarowany ówczesną rzeczywistością, popełnił samobójstwo.
Jeden z głównych przedstawicieli literatury pokolenia wojennego (pokolenie Kolumbów). W 1942 debiut cyklem wierszy Gdziekolwiek ziemia. W poezji obozowej (Imiona nurtu) oraz w opowiadaniach Pożegnanie z Marią i Kamienny świat (1948) wyraził tragizm i poniżenie "epoki pieców" oraz głęboki kryzys tradycyjnych wartości humanistycznych, oskarżony z tego powodu o nihilizm. Później uległ uproszczeniom realizmu socjalistycznego, m.in. Opowiadania z książek i gazet (1949).

sobota, 21 lutego 2009, kovaliv

Polecane wpisy

  • Ernst ALTHAUSEN

    Ernst ALTHAUSEN ALTHAUSEN Ernst (1862-1946), niemiecki pastor ewangelicki (luterański), autor prac poświęconych Niemcom na Wołyniu, misjonarz wśród Żydów. Urod

  • Uwaga: złodzieje pomysłów

    UWAGA: ZŁODZIEJE POMYSŁÓW! Musimy napisać w pewnej przykrej dla nas sprawy. W sygnalnym numerze „Kresowego Serwisu Informacyjnego” przeczytaliśmy a

  • Marianna NIECICKA

    Marianna NIECICKA z Abramowiczów, wdowa po Wojciechu – kapitanie wojsk polskich . Urodziła się w 1782 r. Zmarła 8 września 1842 r. w Hulczy na Wołyniu, p

uahistory Vesna Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too