Biogramy znanych postaci Wołynia. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowuje "Wołyński Słownik Biograficzny". Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
Blog > Komentarze do wpisu
Ihor Wołodymyrowycz Huź

http://guzj.info/?page_id=149  

Ihor Wołodymyrowycz

Huź (1982-)

ukraiński działacz nacjonalistyczny

Urodził się 11 stycznia 1982 roku w Łucku. Zakończył Wołyński Uniwersytet Państwowy im. Łesi Ukrainki w Łucku ze specjalnością "politologia". Działalność społeczną rozpoczął w 1998 roku. W 2000 roku był jednym z inicjatorów reaktywacji w Łucku Płastu - Narodowej Organizacji Skautowskiej Ukrainy. Zgłoszony do kurenia starszych płastunów "Zakon Żelaznej Ostrogi".

Od 2001 roku - przewodniczący Wołyńskiego Oddziału Regionalnego Młodzieżowego Kongresu Nacjonalistycznego. W latach 2000-2002 - przewodniczący Łuckiej Organizacji Miejskiej Kongresu Nacjonalistów Ukraińskich. W 2001 r. był jednym z koordynatorów Oddziału Wołyńskiego Komitetu Oporu Obywatelskiego "O Prawdę!". Brał udział w wydarzeniach 9 marca w Kijowie, skazany w trybie administracyjnym na 10 dni aresztu. Od 2001 roku - koordynator Wołyńskiego Oddziału Koalicji Młodzieży "Nasza Ukraina". W latach 2002-2006 - radny Rady Miejskiej w Łucku, współprzewodniczący frakcji bloku "Nasza Ukraina". W latach 2002-2004 - zastępca przewodniczącego Ogólnoukraińskiej Organizacji Młodzieżowy Kongres Nacjonalistyczny.

Od 29 stycznia 2005 roku przewodniczący Ogólnoukraińskiej Społecznej Organizacji Młodzieżowej "Nacionalnyj Aljans". Uczestnik akcji "Szlak Czarnobylski 2005" w Mińsku. Skazany w trybie administracyjnym na 10 dni aresztu. Deportowany z Białorusi z zakazem wjazdu na teren tego państwa przez 5 lat. Nagrodzony Nagrodą Gabinetu Ministrów Ukrainy za szczególne osiągnięcia młodzieży w rozbudowie Ukrainy. Doradca przewodniczącego Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Deputowany Wołyńskiej Rady Obwodowej, przewodniczący Stałej Komisji do Spraw Polityki Młodzieżowej, Sportu i Turystyki. Naczelnik Wydziału do Spraw Rodziny i Młodzieży Rady Miejskiej w Łucku. Bezpartyjny. Żonaty.

Zob.: "Ihor Huź. Ukrajina ponad use. Biografia" //

http://www.guzj.info/?page_id=149  

Kontakt:

Adres: Ukraina, 43024 m. Łuck, pr. Mołodi 13b

Tel.: +380-332-78-49-77

E-mail: igor_guzj@yahoo.com  

ICQ 228-730-336

Live Journal: http://guzj.livejournal.com

Asystent-konsultant: Ołeksij Panasiuk, tel. kom.: +380-97-965-20-26

Sekretarz prasowy: Iryna Kaczan, tel. kom.: +380-66-702-26-42

 

piątek, 27 marca 2009, kovaliv

Polecane wpisy

  • Ernst ALTHAUSEN

    Ernst ALTHAUSEN ALTHAUSEN Ernst (1862-1946), niemiecki pastor ewangelicki (luterański), autor prac poświęconych Niemcom na Wołyniu, misjonarz wśród Żydów. Urod

  • Uwaga: złodzieje pomysłów

    UWAGA: ZŁODZIEJE POMYSŁÓW! Musimy napisać w pewnej przykrej dla nas sprawy. W sygnalnym numerze „Kresowego Serwisu Informacyjnego” przeczytaliśmy a

  • Marianna NIECICKA

    Marianna NIECICKA z Abramowiczów, wdowa po Wojciechu – kapitanie wojsk polskich . Urodziła się w 1782 r. Zmarła 8 września 1842 r. w Hulczy na Wołyniu, p

uahistory Vesna Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too