Biogramy znanych postaci Wołynia. Ośrodek "Wołanie z Wołynia" przygotowuje "Wołyński Słownik Biograficzny". Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym drogi jest Wołyń, prosząc o biogramy wybitnych osób związanych z Wołyniem oraz o przesyłanie wycinków i kopii artykulów nt. Wołynia z prasy lokalnej, zwłaszcza z tzw. Ziem Odzyskanych. Osoby związane z Wołyniem proszone są o wypełnienie ankiety i przesłanie jej na adres: ks. Witold Józef Kowalów, Ośrodek "Wołanie z Wołynia" skr. poczt. 9, 34-520 Poronin, Polska lub e-mail: kovaliv@ostroh.uar.net
Blog > Komentarze do wpisu
Marianna NIECICKA

Marianna NIECICKA z Abramowiczów, wdowa po Wojciechu – kapitanie wojsk polskich. Urodziła się w 1782 r. Zmarła 8 września 1842 r. w Hulczy na Wołyniu, parafia Ostróg, lat 60, dzieci nie zostawiła.

Zob.: Metryki Wołyńskie w AGAD, sygn. 881, s. 42V, nr 84.

sobota, 18 czerwca 2011, kovaliv

Polecane wpisy

  • Ernst ALTHAUSEN

    Ernst ALTHAUSEN ALTHAUSEN Ernst (1862-1946), niemiecki pastor ewangelicki (luterański), autor prac poświęconych Niemcom na Wołyniu, misjonarz wśród Żydów. Urod

  • Kalendarium Wołyńskie: 16 listopada

    Kalendarium Wołyńskie 16 listopada 16 listopada 1939 r. – rządy ZSRR i Niemiec zawarły umowę w sprawie przesiedlenia do Niemiec tzw. „Niemców etni

  • Irena BERG (1928-2005)

    Wspomnienie o śp. Irenie Berg działaczce Polskiego Towarzystwa Kulturalno Oświatowego w Tarnopolu Śp. Irena BERG urodziła się 5 kwietnia 1928 r. w Szumsku (woj

uahistory Vesna Wołanie z Wołynia - Волання з Волині

Promote Your Page Too